Lütfen bekleyiniz...

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Haber Başlığı
 
1 05.05.2023 Kısa Süreli ve Barışçıl İş Bırakma Eylemi Sonucu İş Akdinin Feshedilmesi Nedeniyle Sendika Hakkı İhlal Edilmiştir
2 02.03.2022 Haftanın Kararı (02.03.2022)
3 23.02.2022 Gösteri Yürüyüşünün Engellenmesi Nedeniyle Toplantı ve Gösteri Yürüyüşü Düzenleme Hakkı İhlal Edilmiştir
4 03.03.2021 Anayasa Mahkemesi, Taraf Sendika Üyesi Olmayan İşçilerin Toplu İş Sözleşmesi Hükümlerinden Yararlanmalarını Engelleyen Kuralın İptaline Karar Verdi
5 03.12.2020 Sendikalı İşçilere Baskı Yaptığı İddia Edilen İdareciyle İlgili Soruşturma İzni Verilmemesi Nedeniyle Sendika Hakkı İhlal Edilmiştir
6 30.04.2020 Anayasa Mahkemesi, 7072 Sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabul Edilmesine Dair Kanun’un Bazı Kurallarının İptaline Karar Verdi
7 14.04.2020 Başvurucuyu Temsilen Sendikanın Açtığı Davanın Reddedilmesi Nedeniyle Mahkemeye Erişim Hakkı İhlal Edilmiştir
8 10.07.2019 Sendikanın Çağrısına Uyarak Göreve Gitmeyen Öğretmenin Aylıktan Kesme Cezası ile Cezalandırılması Nedeniyle Örgütlenme Özgürlüğü İhlal Edilmemiştir
9 24.04.2019 Sendika Temsilcisinin Çalıştığı İşyerinde Başka Bir Birime Atanması Nedeniyle Sendika Hakkı İhlal Edilmiştir
10 12.07.2018 700 Sayılı Anayasada Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname Yayınlandı
11 02.02.2018 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince; İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2018 Ocak Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliğ Yayınlandı
12 31.07.2017 HAFTANIN KARARI (31.07.2017)