Lütfen bekleyiniz...

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Grevin Kanun Dışı Olduğunun Tespiti Davası Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Grevin Kanun Dışı Olduğunun Tespiti İstemi Dilekçesi İhtiyati Tedbir İstemi Vardır. ……………. İŞ  MAHKEMESİ’NE …… DAVACI            : Adı ve Soyadı VEKİLİ              : Adı ve Soyadı, Adres, Tel: DAVALI             : …….. Sendikası Adres DAVA   ...

Haksız Grevin Tespiti - Dava Dilekçesi

Dava Dilekçesi
Haksız Grevin Tespiti - Dava Dilekçesi …… İŞ MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE İhtiyati Tedbir Taleplidir. DAVACI : (Ad, Soyad, TC, Adres) VEKİLİ : (Ad, Soyad, TC, Adres) DAVALI : (Ad, Soyad, TC, Adres) KONU : Davalı yetkisiz sendikanın ilan...

Kanun Dışı Grev Tespiti Davası

Dava Dilekçesi
Kanun Dışı Grev Tespiti Davası MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : VEKİLİ : DAVALI : DAVA : Grevin kanun dışı olduğunun tespiti talebidir. AÇIKLAMALAR 1- Davalı işçi sendikası müvekkilime ait işyerinde grev kararı almış, alınan bu kararı ilan etmi...

Sosyal Denge Tazminatı Müracaat Dilekçesi

Yazışma / Form
Sosyal Denge Tazminatı Müracaat Dilekçesi   ………….. BELEDİYE BAŞKANLIĞI MAKAMINA   12.09.2010 tarihli halkoylamasının 23.09.2010 tarih 27708 sayılı Resmi gazetede yayınlanan Anayasa değişiklik paketinin 53. maddesi ile kamu çalışanlarına toplu söz...

Memur Sendikası Temsilcilik Dilekçesi

Yazışma / Form
Memur Sendikası Temsilcilik Dilekçesi Sayı:……… Konu: …. Sendikası Temsilcilik İstemi VALİLİK / KAYMAKAMLIK MAKAMINA (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü)                ……………..….. Sendikası  Genel Merkezinin …/…/…. tarihli ve …… sayılı kararı ...

İşveren Sendika Şubesi Kuruluş Dilekçe Dilekçesi

Yazışma / Form
İşveren Sendika Şubesi Kuruluş Dilekçe Dilekçesi Sayı:……… Konu: ……………..İşçi-İşveren Sendika …………………………Şubesi Kuruluşu VALİLİK MAKAMINA (İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü)                ………..Sendikası  ... Şubesinin kuruluş evrakları ekte s...