Lütfen bekleyiniz...

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Literatür

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

İşyeri Sendika Temsilcisinin Feshe Karşı Korunması

MakaleNazlı ÇOBANAnkara Barosu DergisiYıl 2020, Cilt 78 , Sayı 1
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-0943-6332 DOI: 10.30915/abd.742296 Makalenin Geldiği T arih: 24.07.2019 Kabul T arihi: 26.11.2019 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Arş. Gör. ...

Özel Bir Hukuksal Koruma Ve Veri Kategorisi Alanı: Hassas Kişisel Veriler

MakaleMetin BULUTAnkara Barosu DergisiYıl 2020, Cilt 78 , Sayı 3
ORCID ID: https://orcid.org/0000-0002-7770-9056 DOI: 10.30915/abd.811902 Makalenin Geldiği T arih: 08.01.2019 Kabul T arihi: 23.08.2019 * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK – ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir. ** Hacettepe ...

Sendikaların İş Sağlığı Ve Güvenliği Konusundaki Etkinliği

MakaleDilek ESER ESERÇalışma İlişkileri DergisiYıl 2020, Cilt 11 , Sayı 2
Sendikaların İş Sağlığı ve Güvenliği Konusundaki Etkinliği The Effectiveness of Unions on Occupational Health and Safety Dr. Öğr. Üyesi Dilek ESER Dokuz Eylül Üniversitesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Dokuz Eylül...

İşçi Sendikalarında Delegelik

MakaleHatice Duygu ÖZERÇalışma İlişkileri DergisiYıl 2020, Cilt 11 , Sayı 2
İşçi Sendikalarında Delegelik Delegates In Trade Unıons Dr. Öğr. Üyesi Hatice Duygu Özer Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Anabilim Dalı Erzincan Binali Yıldırım University Facul...

İş Sağlığı Ve Güvenliği Mevzuatı Bağlamında Ülkemizde Sanatçıların İş Sağlığı Ve Güvenliği Hakkı

MakaleZeynep HOŞÇalışma İlişkileri DergisiYıl 2019, Cilt 10 , Sayı 1
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı Bağlamında Ülkemizde Sanatçıların İş Sağlığı ve Güvenliği Hakkı Occupational Health and Safety Rights of Artists in Turkey in the Context of Occupational Health and Safety Legislation Araş. Gör. Dr. Ze...

The Mediating Role Of Trust İn The Effect Of Perceived Organizational Support On Job Performance İn Nurses

Makaleİrfan AKKOÇ, Aysun TÜRE YILMAZDokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi DergisiYıl 2019, Cilt 20 , Sayı 2
İşletme Fakültesi Dergisi, Cilt 20, Sayı 2, 2019, 327-345 Gönderilme Tarihi: 6 Ekim 2019 doi: 10.24889/ifede.629870 Kabul Tarihi: 27 Kasım 2019 THE MEDIATING ROLE OF TRUST IN THE EFFECT OF PERCEIVED ORGANIZATIONAL SUPPORT ON JOB PERFORM...

İkale Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Sonuçları ve Değerlendirilmesi

MakaleAltan RENÇBER, Melis BUHANLegal Mali Hukuk DergisiYıl 2018, Cilt 14, Sayı 160
İkale Sözleşmelerinin Vergisel Açıdan Sonuçları ve Değerlendirilmesi Kategori: Vergi Hukuku Kategori : İş Hukuku Yazar Adı: Altan RENÇBER Yazar Adı: Melis BUHAN Yayın Tarihi: 01.04.2018 Yayın Adı: Legal Mali Hukuk Dergisi Yayın Sayısı: 160 Ci...

Toplu İş Sözleşmesinin Taraflarca Değiştirilmesi

MakaleOrhan Ersun CİVANLegal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku DergisiYıl 2018, Cilt 15, Sayı 57
Toplu İş Sözleşmesinin Taraflarca Değiştirilmesi Kategori: İş Hukuku Yazar Adı: Orhan Ersun CİVAN Yayın Tarihi: 01.04.2018 Yayın Adı: Legal İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku Dergisi Yayın Sayısı: 57 Cilt: 15 HTOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNİN TARAFLARC...

Grevin Sona Ermesi

MakaleAslı NANECİ ARICIErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 13, Sayı 2
Hakemli Makale GREVİN SONA ERMESİ Dr. Öğr. Üyesi Aslı NANECİ ARICI * ÖZET Kanun’a göre kanuni bir grev, buna karar vermiş olan taraf tara- fından alınan bir kararla sona erdirilebilir. Sona erdirme kararı en geç ertesi iş günü sonuna ka...

Sendika Üyeliği, Sendikal Memnuniyet Ve İş Güvencesizliği İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Uygulama

MakaleFatih Karcıoğlu, Ensar BalkayaSosyal Siyaset Konferansları DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 75
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Journal of Social Policy Conferences, 75: 307–326 DOI: 10.26650/jspc.2018.75.0017 http://dergipark.gov.tr/iusskd Submitted: 20.06.2018 Accepted: 28.08.2018 RESEARCH ARTICLE Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Jou...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 26 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor