Lütfen bekleyiniz...

Sendikalar ve Toplu Sözleşme Mevzuatı ve İçtihatı Paketi

Makaleler

Yayın

Yazar

Tarih

Yıl

Göç İle Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği

MakaleBurcu Kümbül Güler, Doğa Başar SarıipekÇalışma İlişkileri DergisiYıl 2018, Cilt 9, Sayı 1
Göç ile Sendika Üyeliği Etkileşiminin Yaşam Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Kocaeli Örneği The Interaction Effect of Migration and Trade Union Membership on Life Satisfaction: Case of Kocaeli Doç. Dr. Burcu KÜMBÜL GÜLER Dokuz Eylül Üniversi...

Grevin Sona Ermesi

MakaleAslı NANECİ ARICIErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 13, Sayı 2
Hakemli Makale GREVİN SONA ERMESİ Dr. Öğr. Üyesi Aslı NANECİ ARICI * ÖZET Kanun’a göre kanuni bir grev, buna karar vermiş olan taraf tara- fından alınan bir kararla sona erdirilebilir. Sona erdirme kararı en geç ertesi iş günü sonuna ka...

Toplu İş Hukuku Açısından İşçinin Yıllık Ücretli İzin Hakkı

MakaleHatice Duygu ÖZERErciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 13, Sayı 2
Hakemli Makale TOPLU İŞ HUKUKU AÇISINDAN İŞÇİNİN YILLIK ÜCRETLİ İZİN HAKKI Dr. Öğretim Üyesi Hatice Duygu ÖZER * ÖZET 4857 sayılı İş Kanunu kapsamındaki işçilere tanınan yıllık ücretli izin hakkı; hak kazanma koşulları, iznin uygula...

Sendika Üyeliği, Sendikal Memnuniyet Ve İş Güvencesizliği İlişkisi: Araştırma Görevlileri Üzerinde Bir Uygulama

MakaleFatih Karcıoğlu, Ensar BalkayaSosyal Siyaset Konferansları DergisiYıl 2018, Cilt , Sayı 75
Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Journal of Social Policy Conferences, 75: 307–326 DOI: 10.26650/jspc.2018.75.0017 http://dergipark.gov.tr/iusskd Submitted: 20.06.2018 Accepted: 28.08.2018 RESEARCH ARTICLE Sosyal Siyaset Konferansları Dergisi/Jou...

Göçmenin Kamusal Alanı: Almanya’daki Türkiyeli İşçilerin Sendikalarda Temsiliyeti

MakaleEmre Eren KorkmazAnkara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi DergisiYıl 2018, Cilt 73, Sayı 4
GÖÇMENİN KAMUSAL ALANI: ALMANYA’DAKİ TÜRKİYELİ İŞÇİLERİN SENDİKALARDA TEMSİLİYETİ * Dr. Emre Eren Korkmaz Oxford Üniversitesi Uluslararası Kalkınma Bölümü ORCID: 0000-0003-3124-7893 ? ? ? Öz Bu makale Ruhr Bölgesi’nde (Almanya) Türkiy...

Kamu Görevlileri Sendikacılığında İngiltere, Fransa, Almanya Ve İsveç Örnekleri

MakaleHakan CindemirGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2017, Cilt 16, Sayı 2
553 GAUN JSS Cindemir, H . (2017). Kamu Görevlileri Sendikacılığında İngiltere, Fransa, Almanya ve İsveç Örnekleri. Gaziantep University Journal of Social Sciences, 16 (2), 553-566. DOI: 10.21547/jss.289918 Kamu Görevlileri Sendikacı...

Türk Hukukunda Kamu Görevlileri Sendikalarının Kuruluş Ve Örgütlenmesi

MakaleHakan CindemirGaziantep University Journal of Social SciencesYıl 2017, Cilt 16, Sayı 1
CİNDEMİR: KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI 99 Türk Hukukunda Kamu Görevlileri Sendikalarının Kuruluş ve Örgütlenmesi Establishment and Organization of Public Servants Trade Unions in Turkey Hakan CİNDEMİR * Özet Demokratik ülkelerde ...

Sendikalara Yönelik Politikaların Belirlenmesinde Sendikaların Rolü Ve 6356 Sayılı Sendikalar Kanunu

MakaleAli ŞAHİN, Adnan SÖYLEMEZSosyal Ekonomik Araştırmalar DergisiYıl 2017, Cilt 17, Sayı
Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi 30. Yıl Özel Sayısı 135 Sosyal Ekonomik Araştırmalar Dergisi(The Journal of Social Econo...

Türkiye’de İşsizlik Ve Sendikalaşma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz

MakaleHatice ErolAydın İktisat Fakültesi DergisiYıl 2017, Cilt 2, Sayı 2
AYDIN İKTİSAT FAKÜLTESİ DERGİSİ CİLT.2 SAYI.2 116 Türkiye’de İşsizlik ve Sendikalaşma İlişkisi Üzerine Ekonometrik Bir Analiz 1 Doç. Dr. Hatice EROL 2 Gamze AYTUR 3 ÖZET İşsizlik hem gelişmiş hem de gelişmekte olan ülkelerin karşı karşıy...

İşverenlerin Sendika Üyeliğine Bakışları (denizli İli Örneği)

MakaleHandan KumaşÇalışma İlişkileri DergisiYıl 2017, Cilt 8, Sayı 1
İşverenlerin Sendika Üyeliğine Bakışları (Denizli İli Örneği) Emloyers’ Views on Union Membership (The Case of Denizli Province) Handan Kumaş Pamukkale Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstr...
Sayfada 10 Kayıt Toplam 25 sayfa, 1. sayfa gösteriliyor